Инвестиционни програми

 


 

За успешно реализиране на всяка инвестиция се изисква изготвяне на икономически обоснован и целенасочен инвестиционнен проект

РАБОТАТА НА ЕКИПА НИ ОБХВАЩА: 

1. Изготвяне на инвестиционни проекти

2. Посредничество при осигуряване на кредитно финансиране 
3. Посредничество при осигуряване на финансиране по Европеиски програми

 

Можем да подпомогнем Вашата Бизнес идея и да я превърнем в успешен бизнес, чрез подробна разработка на БИЗНАС ПЛАН.

Бизнес планът помага да се систематизира Бизнес Идеята. Планът е катo пътна карта. Когато идеята е черно на бяло продобова материален облик и могат да се изчистят неща, които до сега са убягвали или да се добавят нови идеи. 

Бизнес плана е изискване при получаване на Бизнес кредит, участие в Европейски проекти и програми за финансиране или различни конкурси и състезания. 

Бизнес планът е мерило за финансовата Интелигентност на фирмата !