Пазарни оценки на недвижими имоти


	

Реална пазарна оценка:

На кого може да послужат реалните пазарни оценки

 

1. Собственици на имоти които: 

Продават недвижим имот

Отдават под наем

Имат нужда от ипотечен кредит

Ще извършват бартер с недвижим имот

Продават имот и продажбата се бави... 

 

2. Купувачи на имоти които: 

• Имат желание да купят недвижим имот

Желаят да изтеглят ипотечен кредит

• При бартер с недвижим имот 

 

3. Наеми

Наемодатели при преговори за наем

Наематели при преговори за наем

 

Реалните пазарни оценки се извършват от лицензиран (сертифициран независим оценител).

Нашият екип от специалисти има необходимата квалификация и нтрупан опит в оценяването, проследяват се и се актуализират ежедневно промените в цените на недвижимите имоти...

Бурното развитие на пазара на имоти, изискванията ни на купувачи и предлагането от продавачи са идеалният катализатор за точното определяне на РЕАЛНИ ПАЗАРНИ ОЦЕНКИ.
1.
Освежителен ремонт – подарък...

2. Стандартен ремонт – подарък...

3. Основен ремонт – подарък...